Michal LandowskiMichał Landowski, pianista, kameralista, absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie w klasie fortepianu prof. dr hab. Bogusława Rottermunda (studia I stopnia) jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych m. in. w Suwałkach, Wiedniu oraz we Włoszech, gdzie w ubiegłym roku otrzymał I nagrodę w kategorii solowej oraz II nagrody w kategorii zespołów kameralnych na VIII Europejskim Konkursie Muzycznym w Filadelfii. Jako pianista-akompaniator otrzymał także wyróżnienie na III Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów w Łobzie. Michał Landowski występował z recitalami na wielu festiwalach, m.in. na XVIII Festiwalu Muzyka w Sandomierzu, na festiwalu „Mistrz i uczeń” w Wilanowie, na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz dwukrotnie na festiwalu Wieczory Chopinowskie na Okólniku w Warszawie. Artysta współpracuje na stałe z Chórem Uniwersytetu Szczecińskiego. Koncertował ze znakomitymi muzykami, takimi jak np. Wojciech Mrozek, z Orkiestrą Filharmonii w Równem, a także z solistami szczecińskiej Opery na Zamku w Szczecinie oraz Opery Wrocławskiej. Michał Landowski dwukrotnie otrzymywał Stypendium Artystyczne Miasta Szczecina oraz Stypendium Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest też laureatem XIII edycji Stypendiów Naukowych Miasta Szczecina.