Natalia NikulinaDr Natalia Nikulina w 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Moskiewski Państwowy Uniwersytet Kultury Federacji Rosyjskiej w zakresie "Sztuki Wokalnej". Posiada 20-letnie doświadczenie w swojej specjalności. W 2008 roku ukończyła aspiranturę i obroniła pracę doktorską "Formowanie profesjonalnej orientacji uczącego się - muzyka jako psychologiczno-pedagogiczny problem" uzyskując tytuł Doktora Nauk Pedagogicznych. Jest laureatką międzynarodowych konkursów i festiwali. Dr Natalia Nikulina jest docentem Katedry Spiewu Solowego Akademii Sztuki Chóralnej im. Wiktora Sergejewicza Popova w Moskwie. W Moskiewskim College Muzycznym im. Aleksandra Nikołajewicza Skriabina pracuje jako pedagog śpiewu solowego i zespołów wokalnych. Szeroka działalność metodyczna artystki obejmuje konsultacje i kursy mistrzowskie, recenzje referatów, wystąpienia z wykładami metodycznymi oraz otwarte lekcje na seminariach metodologicznych. Czynnie uczestniczy w wielu pedagogicznych i naukowo-pedagogicznych konferencjach organizowanych tak w Rosji, jak i poza jej granicami oraz zasiada w jury licznych konkursów wokalnych. Natalia Nikulina jest autorką szeregu artykułów i pomocy naukowych. Wykształciła plejadę laureatów regionalnych i międzynarodowych konkursów wokalnych. Za ogromny wkład w rozwój kształcenia w dziedzinie kultury i sztuki otrzymywała niejednokrotnie honorowe wyróżnienia i oficjalne podziękowania od Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Kultury Rządu Obwodu Moskiewskiego, Kraju Krasnojarskiego, Wydziału Kultury Obwodu Briańskiego, Obwodu Tumeńskiego i innych. Za osiągnięcia w zakresie kształcenia wokalnego Natalia Nikulina została wyróżniona wpisem do Encyklopedii Rosyjskiej "Najlepsi Ludzie Rosji".