zalewski wlodzimierzProf. Włodzimierz Zalewski - śpiewak związany z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie i Teatrem Wielkim w Łodzi. W 1976 roku ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Zdzisława Krzywickiego. Jest laureatem wielu konkursów wokalnych, nagród i wyróżnień. Ma w repertuarze ponad 50 pierwszoplanowych partii operowych, które prezentował na scenach polskich i zagranicznych, między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Grecji czy Holandii. Za najważniejsze role uznaje: Gurnemanza w Parsifalu, tytułową w Holendrze tułaczu Richarda Wagnera, Zachariasza w Nabuccu, tytułową w Attyli, Filipa II i Wielkiego Inkwizytora w Don Carlosie, Waltera w Luizie Miller, Fiesca w Simonie Boccanegra Giuseppe Verdiego, Scarpia w Tosce Giacomo Puciniego, barona Ochsa auf Lerchenau w Kawalerze srebrnej róży Richarda Straussa, Don Pizarra w Fideliu Ludwiga van Beethovena, tytułową w Borysie Godunowie Modesta Musorgskiego, księcia Griemina w Eugeniuszu Onieginie, Koczubeja w Mazepie Piotra lljicza Czajkowskiego, Mendozę w Zaręczynach w klasztorze Siergieja Prokofiewa, Kreona i Posłańca w Królu Edypie Igora Strawińskiego, Sinobrodego w Zamku księcia Sinobrodego Béli Bartóka, tytułową w Don Giovannim i Sarastra w Czarodziejskim flecie Wolfganga Amadeusa Mozarta, Van Betta w Carze i cieśli Alberta Lortzinga, Zbigniewa i Skołuby w Strasznym dworze oraz Stolnika w Halce Stanisława Moniuszki. Uczestniczył w światowych i polskich prapremierach następujących dzieł: Draußen von der Tür Sandora Balassy'ego, Kohlhaas Karla Koglera (nagranie płytowe i filmowe), Maria Stuart i Lord Jim Romualda Twardowskiego, Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego, Wyrywacz serc Elżbiety Sikory. Dokonał wielu nagrań płytowych, telewizyjnych i radiowych. Artysta wykonuje także bogaty repertuar oratoryjny, który obejmuje utwory: Georga Friedricha Händla (Mesjasz), Johanna Sebastiana Bacha (Pasja wg św. Jana, Pasja wg św. Mateusza, Msza h-moll, Oratorium na Boże Narodzenie, Oratorium Wielkanocne), Wolfganga Amadeusa Mozarta (Requiem), Gioachina Rossiniego (Stabat Mater, Mała msza uroczysta), Giuseppe Verdiego (Messa da requiem), Antonína Dvořáka (Requiem, Stabat Mater), Ludwiga van Beethovena (Missa solemnis, IX Symfonia). Ma w repertuarze także cykle pieśni: Schwanengesang Franza Schuberta, Dichterliebe Roberta Schumanna, Vier ernste Gesänge Johannesa Brahmsa, Pieśni i tańce śmierci Modesta Musorgskiego, Pieśni do sonetów Michała Anioła Hugona Wolfa, oraz liczne pieśni kompozytorów polskich i obcych. Współpracował z wybitnymi dyrygentami, w tym z: Zygmuntem Latoszewskim, Jerzym Katlewiczem, Jerzym Semkowem, Henrykiem Czyżem, Antonim Wicherkiem, Bogusławem Madeyem, Semionem Byczkowem, Manfredem Mayrhoferem, Antonim Witem. Występował w przedstawieniach takich reżyserów, jak: Andrzej Żuławski, Marek Weiss-Grzesiński, Fritz Flieder, Pier Luigi Pizzi, Pier Luigi Pier'Alli, Gilbert Deflo, Christof Loy. Od 1980 roku zajmuje się pedagogiką. Posiada tytuł profesora. Jego absolwenci zdobyli wiele nagród w konkursach polskich i międzynarodowych; śpiewają na najlepszych scenach operowych świata. Do jego najwybitniejszych uczniów należą: Mariusz Kwiecień, Daniel Borowski i Piotr Miciński. Artysta jest autorem wykładów poświeconych zagadnieniom nauczania śpiewu i jurorem konkursów wokalnych oraz twórcą kursów mistrzowskich w Rheinsbergu (Musikakademie). Nie tylko prowadzi kursy mistrzowskie dla młodych śpiewaków (w roku 2003 - w Royal College of Music w Sztokholmie), ale  jest także promotorem i recenzentem licznych doktoratów, habilitacji i profesur, m.in. promotorem doktoratów honoris causa wybitnych śpiewaczek: Teresy Kubiak i Christy Ludwig. W latach 2002-2005 był kierownikiem Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, zaś w latach 2002-2008 Dziekanem Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.