Warunki uczestnictwa w III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego
Ueckermünde, 11 - 17 października 20131.
W III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych wszystkich narodowości (GRUPA A), nie będący studentami kierunków wokalnych akademii muzycznych, urodzeni między 1 stycznia 1988 a 31 grudnia 1997 oraz studenci śpiewu solowego uczelni muzycznych wszystkich narodowości (GRUPA B) bez względu na wiek. Wyklucza się jednakże udział śpiewaków, którzy pracują w zawodzie.

2.
Konkurs podzielony jest następująco:

Grupa A
AG I urodzeni między 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 1997,
AG II urodzeni między 1 stycznia 1993 a 31 grudnia 1995,
AG III urodzeni między 1 stycznia 1988 a 31 grudnia 1992.

Grupa B
I studenci w trakcie studiów licencjackich oraz tegoroczni absolwenci, którzy w tym roku zakończyli bądź zakończą studia licencjackie, 
II studenci w trakcie studiów magisterskich oraz tegoroczni absolwenci, którzy w tym roku zakończyli bądź zakończą studia magisterskie.
(Proszę podać w zgłoszeniu odpowiednią grupę).

3.
Konkurs jest trzyetapowy
(Proszę w karcie zgłoszenia bardzo dokładnie podać kompozytora, tytuł arii lub pieśni, rolę oraz pierwsze słowa utworu!):

I. I Etap (z akompaniamentem fortepianu, max. 10 min.):

1. Aria barokowa lub klasyczna,
2. Pieśń kompozytora z kraju uczestnika konkursu (pieśń artystyczna); uczestnicy z Niemiec mogą wybrać dowolną inną pieśń artystyczną kompozytora innego kraju,
3. Utwór dowolny (pieśń lub aria).
W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu 10 minut, prezentacje I etapu będą przerywane.

II. II Etap (z akompaniamentem fortepianu, max. 12 min.):

1. Pieśń niemieckiego kompozytora (inna, niż w I etapie),
2. Aria z mszy, kantaty lub oratorium (inna, niż w I etapie),
3. Aria dowolna (inna, niż w I etapie).
W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu 12 minut, prezentacje II etapu będą przerywane.

III. Finał (z orkiestrą):

1. Dwie arie obowiązkowe z orkiestrą wybrane z listy (inne niż w I i II etapie).
Finaliści prezentują z orkiestrą tylko jedną arię (wybraną przez jury).
Drugą arię z orkiestrą, wybrani laureaci zaprezentują podczas uroczystości wręczania nagród (koncertu laureatów).

4.
Kolejność wykonywanych utworów odbywa się wedle życzenia kandydata.

5.
Uczestnicy każdej kategorii wiekowej występują w kolejności alfabetycznej. Litera początkowa będzie oficjalnie wylosowana podczas koncertu inauguracyjnego. Kolejność występów pozostaje niezmienna podczas trwania wszystkich etapów konkursu.

6.
Wszystkie utwory powinny być wykonywane w języku oryginalnym.

7.
Arie dla poszczególnych głosów muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych.

8.
Pieśni mogą być transponowane.

9.
Utwory muszą być wykonywane z pamięci, także arie z mszy, kantat i oratoriów.

10.
Każdy utwór może być wykonywany tylko raz.

11.
Wyklucza się zmiany programu.

12.
Prośby odnośnie terminu występu nie będą uwzględniane.

13.
Kartę zgłoszenia (załączony formularz) należy nadesłać do 30 czerwca 2013 roku.
Istnieje możliwość przesłania kompletnego zeskanowanego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jednak oryginał zgłoszenia, mimo to, należy nadesłać pocztą tradycyjną: III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego w Ueckermünde, Am Rathaus 3, D-17373 Ueckermünde.

14.
Zdjęcie w formie elektronicznej na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2013.

15.
Wpisowe w wysokości 55,- € należy wpłacić najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku na następujące konto:

Stadt Ueckermünde, am Rathaus 3, 17373 Ueckermünde
Sparkasse Uecker - Randow
BLZ: 15050400
Konto-Nr.: 321 0000 106
(IBAN): DE90 1505 0400 3210 0001 06
(BIC): NOLADE21PSW
Verwendungszweck: „Gesangswettbewerb-Perotti“
„Nazwisko, kraj“.

Na przekazie należy wyraźnie podać nazwisko uczestnika konkursu, nawet jeżeli wpłaty dokona ktoś inny. Dowód wpłaty należy okazać przed próbą przy rejestracji w Szkole Muzycznej Kreismusikschule Uecker-Randow (Apfelallee 2).

16.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie zarówno, dokumenty, jak i wpisowe nie podlegają zwrotowi.

17.
Dopuszcza się możliwość występu z własnym akompaniatorem, o czym należy poinformować w karcie zgłoszenia. Na życzenie kandydata konkurs przydziela nieodpłatnie na jedną próbę i występ akompaniatora konkursu (I i II etap).

18.
W przypadku prośby o przydzielenie akompaniatora, należy nadesłać do 30 czerwca 2013 komplet nut.

19.
Klasy z instrumentami klawiszowymi (pianino, fortepian) do rozśpiewania i prób będą uczestnikom udostępnione.

20.
Prosimy zwrócić uwagę na odpowiednią odzież (wieczorowo) podczas wszystkich etapów konkursu.

21.
Wszyscy laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego wzięcia udziału w 2-3 koncertach laureatów.

22.
Konkurs zastrzega sobie możliwość akustycznego i optycznego zapisu wszystkich etapów w celach propagowania konkursu. Wyklucza się wypłatę honorariów dla uczestników konkursu z tego tytułu.
Prywatne nagrywanie i fotografowanie uczestników konkursu na scenie w trakcie przesłuchań i koncertów laureatów jest niedozwolone.

23.
Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywa uczestnik konkursu.

24.
Koszty przyjazdu i pobytu własnego akompaniatora pokrywa uczestnik konkursu.

25.
Wszystkie etapy konkursu są otwarte. Wstęp wolny.

26.
Próby i rozśpiewanie będą odbywać się w szkole muzycznej Kreismusikschule Uecker-Randow (Apfelallee 2). I i II etap konkursu odbędzie się w auli Regionalschule (Ueckerstrasse 59), natomiast finał konkursu i koncert laureatów w Kinie Ueckermünde (An der Volksbühne 4).

27.
Ueckermünde jest uznaną miejscowością wypoczynkową. Proszę odpowiednio wcześniej zatroszczyć się o zakwaterowanie.

28.
Tegoroczni absolwenci szkół muzycznych, którzy zostali przyjęci na studia wokalne (muzyczne) zostaną zakwalifikowani do grupy A, odpowiednio do wieku.
Prosimy o wcześniejsze uzupełnienie formularza zgłoszeniowego o pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły.
Tegoroczni dyplomanci uczelni muzycznych zaliczają się do grupy osób dopuszczonych do udziału w konkursie.
Prosimy o wcześniejsze uzupełnienie formularza zgłoszeniowego o pieczęć uczelni lub wydziału i podpis dziekana.

29.
W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o dopuszczeniu do udziału w konkursie zadecyduje kolejność napływania zgłoszeń (data stempla pocztowego).

30.
Pierwsi kandydaci, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie mogą uzyskać bezpłatne zakwaterowanie w trakcie konkursu u życzliwych mieszkańców Ueckermünde. Decyduje kolejność zgłoszeń.

31.
Laureaci nagród głównych Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego mogą ponownie wziąć udział w konkursie jedynie w przypadku zmiany grupy.

32.
Dodatkowych informacji udziela:

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego
w Ueckermünde
Am Rathaus 3
D-17373 Ueckermünde
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Sylwia Burnicka - Kalischewska
0049 39771 185500 (informacja w języku niemieckim, polskim, rosyjskim i angielskim)