Ueckermünde 28 września - 4 października 2012


1.
W II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych wszystkich narodowości (GRUPA A), nie będący studentami kierunków wokalnych akademii muzycznych, urodzeni między 1 stycznia 1987 a 31 grudnia 1996 oraz studenci śpiewu solowego uczelni muzycznych wszystkich narodowości (GRUPA B) bez względu na wiek. Wyklucza się jednakże udział śpiewaków, którzy pracują w zawodzie.

2.
Konkurs podzielony jest następująco:

Grupa A
AG I urodzeni między 1 stycznia 1995 a 31 grudnia 1996,
AG II urodzeni między 1 stycznia 1992 a 31 grudnia 1994,
AG III urodzeni między 1 stycznia 1987 a 31 grudnia 1991.

Grupa B
I studenci w trakcie studiów licencjackich oraz tegoroczni absolwenci, którzy w tym roku zakończyli bądź zakończą studia licencjackie, 
II studenci w trakcie studiów magisterskich oraz tegoroczni absolwenci, którzy w tym roku zakończyli bądź zakończą studia magisterskie.
(Proszę podać w zgłoszeniu odpowiednią grupę).

3.
Konkurs jest trzyetapowy
(Proszę w karcie zgłoszenia bardzo dokładnie podać kompozytora, tytuł arii lub pieśni, rolę oraz pierwsze słowa utworu!):

I. I Etap (z akompaniamentem fortepianu, max. 10 min.):
1. Aria barokowa lub klasyczna,
2. Pieśń kompozytora z kraju uczestnika konkursu (pieśń artystyczna); uczestnicy z Niemiec mogą wybrać dowolną inną pieśń artystyczną kompozytora innego kraju,
3. Utwór dowolny (pieśń lub aria).

II. II Etap (z akompaniamentem fortepianu, max. 12 min.):
1. Pieśń niemieckiego kompozytora (inna, niż w I etapie),
2. Aria z mszy, kantaty lub oratorium (inna, niż w I etapie),
3. Aria dowolna (inna, niż w I etapie).

III. Finał (z orkiestrą):
1. Dwie arie obowiązkowe z orkiestrą wybrane z listy.
Finaliści prezentują z orkiestrą tylko jedną arię (wybraną przez jury).
Drugą arię z orkiestrą, wybrani laureaci zaprezentują podczas uroczystości wręczania nagród (koncertu laureatów).

4.
Kolejność wykonywanych utworów odbywa się wedle życzenia kandydata.

5.
Uczestnicy każdej kategorii wiekowej występują w kolejności alfabetycznej. Litera początkowa będzie oficjalnie wylosowana podczas koncertu inauguracyjnego. Kolejność występów pozostaje niezmienna podczas trwania wszystkich etapów konkursu.

6.
Wszystkie utwory powinny być wykonywane w języku oryginalnym.

7.
Arie dla poszczególnych głosów muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych.

8.
Pieśni mogą być transponowane.

9.
Utwory muszą być wykonywane z pamięci.

10.
Każdy utwór może być wykonywany tylko raz.

11.
Wyklucza się zmiany programu.

12.
Prośby odnośnie terminu występu nie będą uwzględniane.

13.
Kartę zgłoszenia (załączony formularz) należy nadesłać do 30 czerwca 2012 roku.

14.
Zdjęcie w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2012.

15.
Wpisowe w wysokości 55,- € należy wpłacić najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku na następujące konto:

Stadt Ueckermünde, am Rathaus 3, 17373 Ueckermünde
Sparkasse Uecker - Randow
BLZ: 15050400
Konto-Nr.: 321 0000 106
(IBAN): DE90 1505 0400 3210 0001 06
(BIC): NOLADE21PSW
Verwendungszweck: „Gesangswettbewerb-Perotti“
„Nazwisko, kraj“.

Na przekazie należy wyraźnie podać nazwisko uczestnika konkursu, nawet jeżeli wpłaty dokona ktoś inny. Dowód wpłaty należy okazać w sekretariacie konkursu po przybyciu na miejsce.

16.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie zarówno, dokumenty, jak i wpisowe nie podlegają zwrotowi.

17.
Dopuszcza się możliwość występu z własnym akompaniatorem, o czym należy poinformować w karcie zgłoszenia. Na życzenie kandydata konkurs przydziela nieodpłatnie na jedną próbę i występ akompaniatora konkursu (I i II etap).

18.
W przypadku prośby o przydzielenie akompaniatora, należy nadesłać do 30 czerwca 2012 komplet nut.

19.
Klasy z instrumentami klawiszowymi (pianino, fortepian) do rozśpiewania i prób będą uczestnikom udostępnione.

20.
Prosimy zwrócić uwagę na odpowiednią odzież (wieczorowo) podczas wszystkich etapów konkursu.

21.
Wszyscy laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego wzięcia udziału w 2-3 koncertach laureatów.

22.
Konkurs zastrzega sobie możliwość akustycznego i optycznego zapisu wszystkich etapów w celach propagowania konkursu. Wyklucza się wypłatę honorariów dla uczestników konkursu z tego tytułu.

23.
Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywa uczestnik konkursu.

24.
Koszty przyjazdu i pobytu własnego akompaniatora pokrywa uczestnik konkursu.

25.
Wszystkie etapy konkursu są otwarte. Wstęp wolny.

26.
Próby i rozśpiewanie będą odbywać się w szkole muzycznej Kreismusikschule Uecker-Randow (Apfelallee 2). I i II etap konkursu odbędzie się w auli Regionalschule (Ueckerstrasse 59), natomiast finał konkursu i koncert laureatów w Kinie Ueckermünde (An der Volksbühne 4).

27.
Ueckermünde jest uznaną miejscowością wypoczynkową. Proszę odpowiednio wcześniej zatroszczyć się o zakwaterowanie.

28.
Tegoroczni absolwenci szkół muzycznych, którzy zostali przyjęci na studia wokalne (muzyczne) zostaną zakwalifikowani do grupy A, odpowiednio do wieku.
Prosimy o wcześniejsze uzupełnienie formularza zgłoszeniowego o pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły.
Tegoroczni dyplomanci uczelni muzycznych zaliczają się do grupy osób dopuszczonych do udziału w konkursie.
Prosimy o wcześniejsze uzupełnienie formularza zgłoszeniowego o pieczęć uczelni lub wydziału i podpis dziekana.

29.
W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o dopuszczeniu do udziału w konkursie zadecyduje kolejność napływania zgłoszeń (data stempla pocztowego).

30.
Dodatkowych informacji udziela:

II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego
w Ueckermünde
Am Rathaus 3
D-17373 Ueckermünde
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dr Sylwia Burnicka - Kaliszewska
tel. 0049 39771 185500 (informacja w języku niemieckim, polskim, rosyjskim i angielskim)

Szkoła Muzyczna Kreismusikschule Uecker-Randow
Tel. 0049 39771 23151 (informacja w języku niemieckim)