hinzThomas Hinz studerede klaver og sangakkompagnement på musikkonservatoriet Robert Schumann i Düsseldorf hos professorerne Szczepañska, Schenck og de Bruyn. Efter eksamenen arbejdede han mange gange som repetitør og akkompagnatør. For at fuldkommengøre sin kunnen, besøgte han mesterklasser hos Thomas Quasthoff, Eberhard Felts og Klaus Hellwig. I årene 2005-2008 gæstespillede han i flere uger i Salvador og Brasilien. I 2006 var han akkompagnatør ved sangkonkurrencen ”La voce” i Bad Kissingen. For tiden er han docent på konservatoriet for musik og teater i Rostock.