faltinProf. Renate Faltin er født i Parchim i Mecklenburg. Efter hendes skoleuddannelse studerede hun sang ved Musikhochschule Hanns Eisler i Berlin. Fra 1969 til 1990 havde hun talrige engagementer som koloratursopran på store teatre og ved mange operahuse, bl.a. i Leipzig,  Stralsund, Neustrelitz, Schwerin, Rostock og Halle og også på Staatsoperette Dresden,  Staatsoper Berlin og Metropoltheater. Indtil i dag kan man opleve Renate Faltin som oratorie- og liedsanger i koncerter i Tyskland, Ungarn, Polen og Italien. Siden 1970 har Renate Faltin givet kurser og workshops i Tyskland, Nederlandene, Italien, Japan og Kina. I sit arbejde lægger hun hovedvægten på sanguddannelsens teoretiske grundlag samt efteruddannelsen af sangere, sangpædagoger og foniatere. Hun er medstifter af de sangvidenskabelige konferencer i Berlin og giver regelmæssigt workshops ved "Stuttgarter Stimmtagen" (Stuttgarter vokaldage). Hendes fagbog om den klassiske sangteknik "Singen lernen? Aber logisch!" (Du vil lære at synge? Jo, på en logisk måde!) udkom allerede i tredje udgave. Grundstenen til sin pædagogiske løbebane lagte hun i 1976, da hun fik et forskningsstipentiat ved Musikhochschule Hanns Eisler i Berlin. Senere blev hun overassistent, derefter docent og i 1992 sangprofessor ved dette konservatorium. Blandt Renate Faltins studenter er der mange modtagere af internationale konkurrencer.