Karta zgłoszenia do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego.